Contributie - vv Noordster

Sponsors

Contributie

CONTRIBUTIES V.V. NOORDSTER M.I.V. 1-1-2023.


SENIOREN:
1e senior lid binnen een gezin per maand  : € 19.00
2e senior lid binnen een gezin per maand  : € 17.00
3e senior lid binnen een gezin per maand  : € 14.00

JUNIOREN 12 t/m 15 JAAR:
1e junior lid binnen een gezin per maand : € 15.50
2e junior lid binnen een gezin per maand : € 13.50
3e junior lid binnen een gezin per maand : € 11.00

PUPILLEN 6 t/m 11 JAAR:
1e pupil lid binnen een gezin per maand : € 14.50
2e pupil lid binnen een gezin per maand : € 13.00
3e pupil lid binnen een gezin per maand : € 10.50
dit is inclusief € 2 voor kleding fonds

SPECIALE LEDEN:
Leden met functie per maand : € 6.00
Leden zonder functie per maand: € 10.00
Lid van verdienste per jaar: € 21.30

DONATEUR: € 30.00 / jaar

Leden van verdienste en leden met functie betalen geen bondscontributie.
De contributies zijn inclusief bondscontributie en € 2 voor de kledingfonds


Er wordt van ieder nieuw lid een eenmalige bijdrijge van 25 euro gevraagd voor het kledingfonds!

 

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen.              Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betalen wij de contributie van de sportclub of het lesgeld van de cultuurlessen. 

Ga naar: https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor meer infoDoor invoering van de IBAN nummers zijn de rekeningnummers van Noordster als volgt:

Banknummer: NL 02 ABNA 0211193968

 

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap

 

Jan Franzen
Burg.Huizingalaan 111
9665 HV Oude Pekela

 

Tel: 0597-613764
E-mail:  penningmeester@vvnoordster.com

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!